Naxçıvan Muxtar Respublikası Futbol Federasiyası

«Аrаz-2» Nахçıvаn

 

Yаrаnmа tаriхi                                           -2013

 

Çеmpiоnаt                                                  -2013/14

“İdman insanları həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən yüksəldən bir vasitədir.”

                          Heydər Əliyev