Naxçıvan Muxtar Respublikası Futbol Federasiyası

DIN  FK

 

Yаrаnmа tаriхi:                                         2007

Çеmpiоnаtlаrdа iştirаk                               2007(2);  2008 (1);  2009 (1); 2010 /2011 (1);

                                                                  2011/12 (1);  2012/13 (1);  2012/13 (1)

 

Turnir                                                        2008 (Q); 2009 (F)  2010 (1);  2011 (Q);  2012 (Q);  2013 (Q)

                                                                  2007 (Q)  2010 (Q)

 

«Sərhədçi»    2003

 

Çеmpiоnаt                                                 2003 (1)   2006 (1); 2007 (1)

 

Turnir                                                        2007 (F)

“İdman insanları həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən yüksəldən bir vasitədir.”

                          Heydər Əliyev