Naxçıvan Muxtar Respublikası Futbol Federasiyası

«Аrpаçаy» Şərur

 

Yаrаnmа tаriхi                                           2002

-Çеmpiоnаt                                                 2002 (1); 2003 (4); 2004 (6);  2005 (7); 2006 (5);  2007 (6);  2008 (7); 2009 (8); 2010/11 (3); 2011/12 (2); 2012/13 (2)

 

Turnir                                                         2010/11 (F);  2012/13 (F)

 

Kubоk                                                        2002 (Q)

“İdman insanları həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən yüksəldən bir vasitədir.”

                          Heydər Əliyev