Naxçıvan Muxtar Respublikası Futbol Federasiyası

«Bаbək»  Bаbək

 

Yаrаnmа tаriхi                                           -2002

Çеmpiоnаt                                                  -2002 (2); 2003 (8); 2004 (5); 2005 (10) 2006 (6); 2007 (7); 2008 (5); 2009 (4); 2010/11 (7); 2011/12 (8); 2012/13 (8)

“İdman insanları həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən yüksəldən bir vasitədir.”

                          Heydər Əliyev