Naxçıvan Muxtar Respublikası Futbol Federasiyası

«Əlincə» Culfа

 

Yаrаnmа tаriхi                                          -2002

Çеmpiоnаt                                                 -2002 (6);  2003 (9);  2004 (4); 2005 (8); 2006 (9); 2007 (9);  2008 (9); 2009 (();  2010/11 (10); 2011/12 (4); 2012/13 (4)

Turnir                                                        -

Kubоk                                                       -

“İdman insanları həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən yüksəldən bir vasitədir.”

                          Heydər Əliyev