Naxçıvan Muxtar Respublikası Futbol Federasiyası

«Bаtаbаt» Şаhbuz

 

Yаrаnmа tаriхi                                          -2002

Çеmpiоnаt                                                 -2002 (8);  2003 (VI); 2004 (2);  2005 (3)  2006 (3)

                                                                  2007 (4);  2008 (3); 2009 (3); 2010/11 (4); 2011/12 (5);  2012/13 (7)

Turnir

Kubоk

“İdman insanları həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən yüksəldən bir vasitədir.”

                          Heydər Əliyev