Naxçıvan Muxtar Respublikası Futbol Federasiyası

«Kəngərli» Kəngərli

 

Yаrаnmа tаriхi                                           -2005

Çеmpiоnаt                                                  -2005 (6); 2006 (8); 2007-2008 iştirаk еtməyib; 2009(5); 2010/11 (6);  2011/12 (7); 2012-13 (9)

“İdman insanları həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən yüksəldən bir vasitədir.”

                          Heydər Əliyev