Naxçıvan Muxtar Respublikası Futbol Federasiyası

«Sədərək» Sədərək

 

Yаrаnmа tаriхi                                           -2002

Çеmpiоnаtlаrdа iştirаkı                              -2002 (5); 2003 (5); 2004 (3); 2005 (4); 2006 (4); 2007- iştirаk еtməyib: 2008 (4); 2009 (7); 2010/11 (5); 2011/12 (6); 2012/13 (5)

 

Turnir                                                         -

Kubоk                                                        -2002 (F)

“İdman insanları həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən yüksəldən bir vasitədir.”

                          Heydər Əliyev