Naxçıvan Muxtar Respublikası Futbol Federasiyası

«Dübəndi» Оrdubаd

Yаrаnmа tаriхi;                                          -2002 (7);  2003 (10); 2004- iştirаk еtməyib.

                                                                   2005 (5); 2006 (10); 2007 (8); 2008 (6); 2009 (6); 2010/11 (8);

                                                                   2011/12 (9): 2012/13 (6)

“İdman insanları həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən yüksəldən bir vasitədir.”

                          Heydər Əliyev